Дрогобич
C
Спецтеми Коронавірус

Депутати ДМР закликали голову ЛОДА Олега Синютку втрутитися у ситуацію щодо сміттєвої блокади Дрогобича


У вівторок, 15 травня, під час сесії засідання сесії Дрогобицької міської ради депутати на чолі з міським головою Тарасом Кучмою закликали голову Львівської ОДА Олега Синютку вирішити проблему сміттєвої блокади Дрогобича.
Депутати ДМР закликали голову ЛОДА Олега Синютку втрутитися у ситуацію щодо сміттєвої блокади Дрогобича
«З 9 лютого 2018 року триває протиправне блокуванням місцевими жителями с. Брониця роботи Дрогобицького міського сміттєзвалища, що розташоване біля с. Брониця, Дрогобицького району. Така безпідставна незаконна діяльність броничан може призвести до екологічного лиха як на території міста Дрогобича, так і на території Дрогобицького району», — йдеться у тексті звернення, адресоване Олегу Синютці.

Як йдеться у тексті звернення, земельна ділянка, на якій розташоване міське сміттєзвалище протягом багатьох років використовується Дрогобицькою міською радою,та департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради, а також КП «Комбінат міського господарства» для вивозу сміття з міста.
«Земельна ділянка знаходиться в районі с. Брониця Дрогобицького району, а не «на території Броницької сільської ради», а саме 2,0 км. від с. Брониця Дрогобицького району.


Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради на підставі Державного акту на право користування землею Б № 039729 від 1981 р є землекористувачем земельної ділянки, яка надана для будівництва міського сміттєзвалища.
Сміттєзвалище розташоване біля села Брониця, що підтверджується паспортом видалення відходів (МВВ) від 21.12.2007 р. № 148, затвердженого головою Львівської обласної державної адміністрації, погодженого головним державним санітарним лікарем Дрогобицького району, начальником держуправління з охорони навколишнього природного середовища, керівником організації сфери управління Держводгоспу в області, керівником організації сфери управління Держгеології в області, начальником територіального управління держгіпромнагляду по Львівській області.
Факт, що Дрогобицька міська рада та відповідні виконавчі структури користуються земельною ділянкою, де знаходиться сміттєзвалища підтверджується також довідкою щодо сплати податків за міське сміттєзвалище біля с. Брониця.

Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради, зокрема протягом 2010-2017 рр. за користування земельною ділянкою, яка знаходиться біля с. Брониця, де розташоване Дрогобицьке сміттєзвалище сплачено 42 927,84 грн. плати за землю та 1 694 969,58 грн. екологічного податку за розміщення відходів.
Крім цього, департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради, в особі директора, Москалика Р.Я., та комунальним підприємством «Комбінат міського господарства» в особі директора, Яніва А.Є., укладено договір на утримання міського сміттєзвалища (полігону) в районі с. Брониця від 02.01.2018 року, предметом якого є передача комунальному підприємству «Комбінат міського господарства» функцій з утримання та експлуатації території міського сміттєзвалища (полігону) біля с. Брониця, площею по факту використання земельної ділянки, яке перебуває у департаменті міського господарства Дрогобицької міської ради на підставі Акту постійного користування землею під міське сміттєзвалище з інженерними спорудами та приміщеннями для обслуговуючого персоналу. В даному договорі також передбачено права та обов’язки сторін, відповідальність тощо, який покликаний на забезпечення кваліфікованого, якісного, гарантованого обслуговування та експлуатації, дотримання санітарного стану території міського сміттєзвалища (полігону) біля с. Брониця.
Відповідно до ч.2 ст. 152 Земельного кодексу України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.
Відповідно до ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.
В силу положень частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статтею 50 встановлено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Відповідно до ст. 10 Земельного Кодексу України до повноважень районних рад у галузі земельних відносин на території району належить розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад. Статтею 124 цього кодексу визначено, що районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб. Отже, розпорядження земельною ділянкою, яка знаходиться в Дрогобицькому районі, а саме в районі с. Брониця здійснюється районною радою, що підтверджує факт прийняття вищезазначеного рішення з порушенням чинного законодавства.
Всупереч чинному законодавству 14.02.2018 року Броницькою сільської радою було прийнято рішення № 234 «Про заборону приймання ТПВ на Дрогобицький полігон твердих побутових відходів на території Броницької сільської ради», яким вирішено заборонити приймання та утилізацію твердих побутових відходів на Дрогобицький міський полігон твердих побутових відходів. Внаслідок цього громада села Брониці, а також інші невідомі особи незаконно перекрили доступ до сміттєзвалище, яке знаходиться, як вже було сказано поза межами села і чинять перешкоди сміттєвозам з м. Дрогобича у відвантаженні сміття і взагалі вже протягом трьох місяців не дають цього зробити, що може призвести до страшної екологічної та санітарної проблеми, великих загроз епідемії та хворіб в м. Дрогобичі. Вважаємо, що таке рішення сільської ради є незаконним.
Згідно із ч. 1 та 4 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії за дорученням ради або за власного ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Як вбачається з рішення Броницької сільської ради, останнє не було розглянуто на засіданні комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, яка діє в раді, або іншою компетентною постійною комісією, що підтверджує, що таке рішення прийняте з порушенням процедури, передбаченої Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та мабуть регламенту Броницької сільської ради.
В рішенні Броницька сільська рада посилається на ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Проте в даній статті визначені повноваження виконавчих органів відповідних рад, а не самих сільських рад. Більше того в жодному Законі на який посилається Броницька сільська рада в спірному рішенні не визначено, що остання мала право приймати рішення про заборону вивозу сміття на територію Дрогобицького сміттєзвалище, що знаходиться поза межами її території.
В силу положень частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до рішення Конституційного Суду № 7-рп/2009 від 16.04.2009 органи місцевого самоврядування, здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції, та приймаючи рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування. «В межах повноважень» означає, що суб’єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не перевищуючи їх. Вважаємо, що в даному випадку Броницькою сількою радою перевищено повноваження при прийнятті спірного рішення, оскільки зазначена вище земельна ділянка не є комунальною власністю територіальної громади Броницької сільської ради, відповідно, приймати рішення щодо такої сільська рада не може. Тим паче, таке рішення було прийнято із порушенням передбаченої чинним законодавством процедури. Прийняття такого рішення є перешкодою для належного виконання Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради своїх обов’язків, і в такому випадку, право на використання земельної ділянки, яка перебуває у Департаменті міського господарства Дрогобицької міської ради на підставі Акту постійного користування землею під міське сміттєзвалище, порушується.
ОТЖЕ:
Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради на підставі Державного акту на право користування землею Б №039729 від 1981р. є землекористувачем земельної ділянки, яка надана для будівництва міського сміттєзвалища.
КП «Комбінат міського господарства» є єдиний надавач з послуг вивезення ТПВ на території м. Дрогобич, відповідно до угоди від 05.01.2016 до 05.01.2021 рр.
Між Дрогобицькою міською радою та Броницькою сільською радою кожного року укладається договір про умови продовження експлуатації Дрогобицького міського сміттєзвалища на території Броницької сільської ради.
Департаментом міського господарства виконуються обов’язки, покладені основним Законом України, договором на утримання міського сміттєзвалища в районі с. Брониця від 02.01.2018 року, здійснюється всі можливі заходи з метою забезпечення права кожного на безпечне життя і здоров’я, забезпечення екологічної безпеки.
Відходи, що відвантажувались на сміттєзвалище в основному інертні, легко розкладаються. Небезпеки для навколишнього середовища і людей не становлять. На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію і частково виконано роботи по капітальному ремонту сміттєзвалища у с. Брониця Дрогобицького району, крім того замовлено проектно-кошторисну документацію на рекультивацію (реконструкцію) міського сміттєзвалища у с. Брониця Дрогобицького району.
Відтак, департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради та структурними підрозділами Дрогобицької міської ради виконуються обов’язки, покладені Основним Законом України, договором на утримання міського сміттєзвалища (полігону) в районі с. Брониця від 02.01.2018 року, здійснюються всі можливі заходи з метою забезпечення права кожного на безпечне життя і здоров’я, забезпечення екологічної безпеки.

Проте, зі сторони Броницької сільської ради, громади чиняться перешкоди для нормальної експлуатації сміттєзвалища, чим перешкоджається право на використання земельної ділянки з метою якісного обслуговування та експлуатації, дотримання санітарного стану території міського сміттєзвалища (полігону) біля с. Брониця.
Згідно із ст. 1 Закону України «Про відходи» захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів. У відповідності до ст. 14 громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на безпечні для їх життя та здоров’я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами. Згідно із ст. 21 вказаного Закону органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують виконання вимог законодавства про відходи. Стаття 33 передбачає вимоги щодо зберігання та видалення відходів, а саме зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» суб’єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.
Всупереч чинному законодавству 14.02.2018 року Броницькою сільської радою було прийнято рішення № 234 «Про заборону приймання ТПВ на Дрогобицький полігон твердих побутових відходів на території Броницької сільської ради», яким вирішено заборонити приймання та утилізацію твердих побутових відходів на Дрогобицький міський полігон твердих побутових відходів. Внаслідок цього громада села Брониці, а також інші невідомі особи незаконно перекрили доступ до сміттєзвалище, яке знаходиться, як вже було сказано поза межами села і чинять перешкоди Дрогобицьким сміттєвозам у відвантаженні сміття і взагалі вже три місяці не дають цього зробити, що може призвести до страшної екологічної та санітарної проблеми, великих загроз епідемії та хворіб в м. Дрогобичі.
Не можемо погодитись з такими діями Броницької сільської ради, броничан та інших «невстановлених осіб, які чинять супротив при в’їзді на територію сміттєзщвалища.»
Блокування міського сміттєзвалища мешканцями с. Брониця призвело до сильного перенавантаження контейнерних майданчиків на території міста твердими побутовими відходами», — зазначається у зверненні.
«Враховуючи вище наведене, просимо Вашого сприяння щодо вирішення питання розблокування заїзду на територію Дрогобицького сміттєзвалища в районі с. Брониця, з метою недопущення екологічної катастрофи в м. Дрогобичі та в районі в цілому», — підсумовують автори звернення.

Прес-служба Дрогобицької міської ради
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.

комментарів

Ваше ім'я: *
Ваш e-mail: *

Підписатись на коментарі

Код: оновити, якщо не видно коду
Введіть код: