Дрогобич
C
Спецтеми Коронавірус

Економічне і соціальне становище Трускавця за січень-лютий 2015 року

Економічне і соціальне становище Трускавця за січень-лютий 2015 року

Промисловість


У січні 2015 році промисловими підприємства міста реалізовано промислової продукції на 9,3 млн. грн. (0,3% загальнообласного обсягу). У загальному обсязі реалізованої промислової продукції частка продукції переробної промисловості склала 56,0%, а саме: з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 46,0%.


Підприємствам з постачанням електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря належало 21,8% реалізованої продукції.

У січні 2015р. за основними промисловими групами обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; розподілився наступним чином: на енергію припало 39,7%, на споживчі товари короткострокового використання – 58,5%, інвестиційні товари – 1,8%, 1,5 тис. грн. – товари проміжного споживання.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січень-лютий 2015 рік відносно січня-лютого 2014 року випуск води натуральної мінеральної негазованої збільшився на 14,1%, а води натуральної мінеральної газованої – зменшився на 6,4%.
Пошиття одягу за січень-лютий 2015 року, а саме костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих зменшилося на 51,1%, футболок, майок й аналогічних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання зменшилося на 82,4%, а блузок, сорочок та батників трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих зменшилося аж на 98,9% порівняно з січнем-лютим 2015 року.

У січні-лютому 2015 року порівняно з січнем-лютим 2014 року виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, а саме виробництво бутлiв, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних з пластмас зменшилося на 0,1%.

У січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виробництво розчинів бетонних, готових для використання збільшилося на 45,0%.

У машинобудуванні у січні-лютому 2015 року виробництво інструментів для вимірювання або контролю за витратами, рівнем, тиском та іншими змінними характеристиками рідин і газів збільшилося у 2 рази, лічильників для рідин, включаючи калібрувальні (крім насосів для рідин) – на 24,0%. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У січні-лютому 2015 року випуск трун для поховання збільшився у 1,6 раза порівняно з січнем -лютим 2014 року.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні-лютому 2015 року було вироблено та відпущено пари та води гарячої на 53,7% менше порівняно з січнем – лютим минулого року.

Надання послуг з ремонту й технічного обслуговування устаткування електронного професійного призначення, іншого у січні-лютому 2015р. проти січня-лютого 2014 р. зменшилося на 45,6%, а послуг з установлення та монтажу електророзподільної та контрольної апаратури у січні-лютому 2015р. зменшилося на 73,6% проти січня-лютого 2014 р.

Використання і залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

За лютий 2015р. підприємства та організації міста використали 2814,9 тис.м3 газу природного, 64,8 т палива дизельного та 24,7 т бензину моторного.

У порівнянні з січнем 2015р. збільшилось використання палива дизельного – на 22,7 %, проте зменшилось використання газу природного на 22,3 % та бензину моторного – на 11,8 % .

Порівняно з лютим 2014р. використання бензину моторного зменшилося на 38,3 %, палива дизельного – на 22,9 % та газу природного – на 20,9 %.

На 1 березня 2015р. у споживачів і постачальників міста в залишках нараховувалося 10,8 т палива дизельного та 10,2 т бензину моторного. Відносно 1 лютого 2015р. залишки бензину моторного збільшились на 12,1 %. Відносно 1 березня 2014р. залишки палива дизельного збільшились у 1,8 рази, бензину моторного зменшились на 45,2 %.

Капітальні інвестиції

За 2014 рік на розвиток економіки міста було спрямовано (освоєно) 95,4 млн.грн. капітальних інвестицій. Частка міста у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій за 2014 рік становила 1,1%. Місто Трускавець посідає 17 місце за обсягом капітальних інвестицій.

Обсяги освоєних капітальних інвестицій у розрахунку на 1000 осіб населення становлять 4,6 млн.грн. За цим показником місто Трускавець займає 5 місце в області.

Переважну частину з капітальних інвестицій становили інвестиції в матеріальні активи – 94,7 млн.грн. (99,2% від загального обсягу освоєних капітальних інвестицій), з них інвестиції в нежитлові будівлі становлять 49,8 млн.грн. (52,2%), в житлові будівлі – 19,7 млн.грн. (20,7%), в машини, обладнання та інвентар – 17,9 млн.грн. (18,8%), в транспортні засоби – 4,2 млн.грн. (4,4%), в інші матеріальні активи – 2,3 млн.грн. (2,4%) та в інженерні споруди – 711,0 тис.грн. (0,7%). У нематеріальні активи спрямовано 783,0 тис.грн. (0,8%) капітальних інвестицій.
Основним джерелом інвестування є власні інвестиційні ресурси підприємств і організацій міста за рахунок яких освоєно 62,0 млн.грн. (65,0% від загального обсягу освоєних інвестицій), за рахунок коштів населення на індивідуальне житлове будівництво – 17,4 млн.грн. (18,3%) за рахунок інших джерел фінансування – 13,9 млн.грн. (14,6%) та за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1,6 млн.грн. (1,6%).

За видами економічної діяльності найбільше інвестицій в місті освоєно будівництвом – 31,8 млн. грн. (33,3% від загального обсягу капітальних інвестицій по місту), закладами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 25,5 млн.грн. (26,7%), тимчасовим розміщенням й організаціями харчування – 23,1 млн.грн. (24,2%) та промисловістю – 10,2 млн.грн. (10,7%). Найменше освоєно інвестицій організаціями діяльністю у сфері операції з нерухомим майном – 2,4 млн.грн. (2,5%), оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 853,0 тис.грн. (0,9%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 662,0 тис.грн. (0,7%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 132,0 тис.грн. (0,1%) та надання інших видів послуг – 69,0 тис.грн. (0,1%).

Оплата праці


Станом на 1 лютого 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати склала 443,5 тис.грн. Порівняно з 1 січня 2015р. борг з виплати заробітної плати збільшився на 10,0 тис.грн. або на 2,3%, а порівняно з 1 лютого 2014 року збільшився у 3,3 рази. На місто припадає 0,5% від загальнообласного обсягу заборгованості з виплати заробітної плати.
Сума боргу на економічно активних підприємствах на 1 лютого 2015 року становить 21,0 тис. грн. Станом на 1 лютого 2015 року кількість працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата становила 10 осіб. Сума заборгованості з розрахунку на одного працівника складає 2100 грн.

На економічно неактивних підприємствах на 1 лютого 2015 року сума боргу становила 290,2 тис. грн.

Сума заробітної плати станом на 1 лютого 2015 року невиплаченої працівникам підприємств-банкрутів становить 132,3 тис.грн. Частка боргу до підсумку становить 0,9% по області.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних у місті на кінець лютого 2015 р. становила 233 особи, з них 125 осіб (або 53,6%) – жінки та 125 осіб (50,6%) – молодь у віці до 35 років. Допомогу по безробіттю отримували 191 особа ( 82,0%), які мали статус безробітного.

Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1022,06 грн., що дорівнює 83,9 % законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (78,9%) від загальної кількості заявлених вакансій, а найменший – на фахівців.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості у лютому 2015р. відносно січня 2015р. збільшилася на 18,8% і на кінець місяця становила 19 осіб.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого 2015р. становило 12 осіб. З допомогою Трускавецького міського центру зайнятості у лютому було працевлаштовано 41 безробітного.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття впродовж лютого 2015 року становила 204 особи. Середній розмір допомоги по безробіттю в розрахунку на одного безробітного впродовж лютого становив 1022,06 грн., що дорівнює 83,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218,00 грн.).

Демографічна ситуація

Кількість наявного населення міста станом на 1 лютого 2015р. становила 29253 особи (постійного населення 20722 особи). Упродовж січня 2015р. кількість населення зменшилось на 3 особи (-1,7 осіб на 1000 осіб наявного населення), у тому числі за рахунок природнього приросту на 4 особи (-2,3 особи на 1000 осіб наявного населення) та міграційного скорочення – на 1 особу (0,6 осіб на 1000 осіб наявного населення).

Упродовж січня 2015 р. у місті Трускавці народилися 15 дітей, померло 19 осіб.

У середньому на кожну тисячу осіб народилося 8,5 немовлят (у січні 2014р. – 13). На кожну тисячу осіб у середньому померло 10,8 осіб (середньообласний показник є дещо вищий і склав осіб). Коефіцієнт смертності порівняно у січні 2014р. становив 9 ‰.

Від ушкоджень внаслідок дій передбачених законом та воєнних операцій у січні 2015р. померла 1 особа (5,3 % від загальної кількості померлих).

У січні 2015р. в місті зареєстровано 21 шлюб. Порівняно з січнем 2014р. їх кількість збільшилась на 11 одиниць (у 2,1 рази). Рівень шлюбності склав 11,9‰.

Упродовж січня 2015р. у місто Трускавець прибуло 18 осіб, а вибуло 17 осіб, міграційне скорочення склало 1 особа.

Міграційна активність населення в порівнянні з січнем 2014р. зменшилась. Кількість населення, яка прийняла участь у міграційних процесах склала 35 осіб, з них зовнішня міграція: прибуло із-за меж області 8 осіб, вибуло за межі області 6 осіб, сальдо міграції склало 2 особи; в межах області у місто Трускавець прибуло 10 осіб, вибуло – 11 осіб, від’ємне сальдо міграції склала 1 особа.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг


За січень 2015 року до служб із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 75 домогосподарств, з яких 65 (86,7%) – повторно. Призначено субсидії 70 домогосподарствам (93,3% із числа тих, що звернулися). Загальна сума призначених субсидій становила 25,8 тис.грн.

Середня cума призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії за січень 2015р. становила 368,7 грн.

Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у січні 2015р. нараховано 299,1 тис.грн. для відшкодування цих послуг. Сума перерахованих їм коштів, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів за січень 2015р. становила 259,9 тис.грн. (на 13,1% менше до нарахованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг). Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець січня 2015 року становила 251,6 тис. грн.

У січні 2015р. мешканцям міста Трускавця нараховано до оплати за житло і комунальні послуги 3014,8 тис. грн. У той же час, населення оплатило квартирної плати і комунальних платежів 2612,5 тис. грн. (враховуючи погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту електроенергію 461,6 тис. грн. Рівень оплати за житлово-комунальні послуги становив 86,7 % від нарахованих до сплати сум, а саме: за централізоване водопостачання та водовідведення – 78,7%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 93,7% за газопостачання – 93,4%.

На кінець січня 2015р. загальна заборгованість населення за житлово-комунальні платежі становила 7999 тис. грн. і збільшилась порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 427,9 тис. грн. У загальній сумі заборгованості найбільшу частку склала заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання (3232,9 тис.грн. або 40,4%). Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги становив 2,7 місяці.

Сім’ї, які не платили плату більше трьох місяців склали за газопостачання – 9,3%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 46,8%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 7,3%, за центральне водопостачання та водовідведення – 3,4% та електропостачання – 1,0%.

Наталія Гарбіч, начальник відділу статистики у м. Трускавці
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.

комментарів

Ваше ім'я: *
Ваш e-mail: *

Підписатись на коментарі

Код: оновити, якщо не видно коду
Введіть код: